Project Description

1nP Logo

It’s Public

It’s Public geeft strategisch advies voor de goede zaak. Dit bureau werkt voor de overheid bij gemeenten, provincies en het rijk, maar ook voor andere organisaties die werken aan de publieke zaak. Om de website beter vindbaar te maken, gaf ik een schrijftraining en een SEO-workshop.

Klant It’s Public (maatschappelijk adviesbureau)
Functie Trainer (schrijftraining)
Jaar 2021
Website https://www.itspublic.nl/